Биринчи Президент Ислом Каримов асарлари тўплами

Каримов И.А. Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат мафкура / И.А.Каримов; [нашр учун масъул К.Бўронов]. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996. – 20 см.

Ж. 1. – 364 б., [1] в. портр. – 10000 нусха. – ISBN 5-640-02098-9 (муқовада). (.pdf 1.8 Mb)


Каримов И.А. Биздан озод ва обод Ватан қолсин  /  И.А.Каримов; [нашр учун масъул К.Бўронов]. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996. – 20 см.

Ж. 2. – 380 б., [1] в. портр. – ISBN 5-640-02098-5. (.pdf 1.7 Mb)


Каримов И.А. Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир / И.А.Каримов; [нашр учун масъул К.Бўронов]. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996. – 20 см.

Ж. 3. – 366 б., [1] в. портр. – ISBN 5-640-02097-0. (.pdf 2 Mb)


Каримов И.А. Бунёдкорлик йўлидан / И.А.Каримов; [нашр учун масъул К.Бўронов]. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996. – 20 см.

Ж. 4. – 176 б., [1] в. портр. – ISBN 5-640-02095-4.(.pdf 2 Mb)


Каримов И.А. Янгича фикрлаш ва ишлаш – давр талаби / И.А.Каримов. – Тошкент: Ўзбекистон, 1997. – 20 см.

Ж. 5. – 384 б., [1] в. портр.  – ISBN 5-640-02234-5. (.pdf 2.2 Mb)


Каримов И.А. Хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида / И.А.Каримов. – Тошкент: Ўзбекистон, 1998. – 20 см.

Ж. 6. – 429 б., [1] в. портр.  – 10 000 нусха. – ISBN 5640023244 (муқовада). (.pdf 2.4 Mb)


Каримов И.А. Биз келажагимизни ўз қўлимиз билан қурамиз / И.А.Каримов. – Тошкент: Ўзбекистон, 1999. – 20 см.

Ж. 7. – 413 б. – 10000 нусха. – (Муқовада). (.pdf 3 Mb)


Каримов И.А. Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт – пировард мақсадимиз / И.А.Каримов. – Тошкент: Ўзбекистон,  2000. – 20 см.

Ж. 8. – 525 б., [1] в. портр. – 10 000 нусха. – ISBN5-640-02822-Х (муқовада). (.pdf 2.4 Mb)


Каримов И.А. Ватан равнақи учун ҳар биримиз масъулмиз / И.А.Каримов. – Тошкент: Ўзбекистон, 2001. – 20 см.

Ж. 9. – 440 б., [1] в. портр. – 10000 нусха. – (Муқовада). (.pdf 1.3 Mb)


Каримов И.А. Хавфсизлик ва тинчлик учун курашмоқ керак / И.А.Каримов. – Тошкент: Ўзбекистон,  2002. – 20 см.

Ж. 10. – 432 б., [1] в. портр. (.pdf 1.8 Mb)


Каримов И.А. Биз танлаган йўл – демократик тараққиёт ва маърифий дунё билан ҳамкорлик йўли / И.А.Каримов. – Тошкент: Ўзбекистон,  2003. – 20 см.

Ж. 11. – 318, [1] б., [1] в. портр. – 10000 нусха. – ISBN 5-640-03034-8 (муқовада). (.pdf 9 Mb)


Кaримов И.А.Тинчлик ва хавфсизлигимиз ўз куч-қудратимизга ҳамжиҳатлигимиз ва қатъий иродамизга боғлиқ / И.А.Каримов [нашр учун масъул К. Бўронов]. – Ташкент: Ўзбекистон, 2004. – 20 см.

Ж. 12. – 398, [1] б. – 10 000 нусха. – ISBN 5-640-03220-0 (муқовада). (.pdf 8.1 Mb)


Каримов И.А. Ўзбек халқи ҳеч қачон, ҳеч кимга қарам бўлмайди / И.А.Каримов [нашр учун масъул К. Бўронов]. – Тошкент : Ўзбекистон, 2005. – 20 см.

Ж. 12. – 445, [1] б., [1] в. портр. – 10 000 нусха. – ISBN 5-640-03220-0 (муқовада). (.pdf 10 Mb)


Каримов И.А. Инсон, унинг ҳуқуқ ва эркинликлари – олий қадрият / И.А.Каримов; [нашр учун масъул К. Бўронов]. – Тошкент: Ўзбекистон, 2006. – 20 см.

Ж. 14. – 276, [1] б., [1] в. портр. – 10 000 нусха. – ISBN 5-640-02961-7 (муқовада). (.pdf 6.9 Mb)


 

Каримов И.А. Жамиятимизни эркинлаштириш, ислоҳотларни чуқурлаштириш, маънавиятимизни юксалтириш ва халқимизнинг ҳаёт даражасини ошириш – барча ишларимизнинг мезони ва мақсадидир / И.А.Каримов; [нашр учун масъул К.Бўронов­]. – Тошкент: Ўзбекистон, 2007. – 20 см.

Ж. 15. – 2007. – 320 б., [1] в. портр. – 10 000 нусха. – ISBN 978-9943-01-150-2 (муқовада). (.pdf 7.6 Mb)


Каримов И.А. Мамлакатни модернизация қилиш ва иқтисодиётимизни барқарор ривожлантириш йўлида / И.А.Каримов; [нашр учун масъул К.Бўронов]. – Тошкент: Ўзбекистон, 2008. – 20 см.

Ж. 16. – 365, [1] б., [1] в. портр. – 10 000 нусха. – ISBN 978-9943-01-297-4 (муқовада). (.pdf 8.9 Mb)


Каримов И.А. Ватанимизнинг босқичма-босқич ва барқарор ривожланишини таъминлаш – бизнинг олий мақсадимиз / И.А.Каримов; [нашр учун масъул Б.Худоёрова]. – Тошкент: Ўзбекистон, 2009. – 20 см.

Ж. 17. – 277, [1] б., [1] в. портр.  – 10 000 нусха. – ISBN 978-9943-01-462-6 (муқовада). (.pdf 9 Mb)


Кaримов И.А. Жаҳон инқирозининг оқибатларини енгиш, мамлакатимизни модернизация қилиш ва тараққий топган давлатлар даражасига кўтарилиш сари / И.А.Каримов. – Тошкент: Ўзбекистон, 2010. – 21 cм.

Ж. 18. – 278, [1] б., [1] в. портр. – 3000 нусха. – ISBN 978-9943-01-577-7 (муқовада).(.pdf 8.8 Mb)


Каримов И.А. Демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини шакллантириш – мамлакатимиз тараққиётининг асосий мезонидир / И.А.Каримов. – Tошкент: Ўзбекистон, 2011. – 21 см.

Ж. 19. – 357, [1] б., [1] в. портр. – 3000 нусxa (2-з-д).  – ISBN 978-9943-01-745-0 (муқовада).(.pdf 4.9 Mb)


Каримов И.А. Бизнинг йўлимиз – демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш ва модернизация жараёнларини изчил давом эттириш йўлидир / И.А.Каримов; [нашр учун масъул Б.Худоёрова]. – Тошкент: O`zbekiston, 2012. – 21 см.

Ж. 20. – 320 б., [1] в. портр. – 5000 нусха. – ISBN 978-9943-01-828-0 (муқовада). (.pdf 6.1 Mb)


Каримов И.А. Мамлакатимизни янада обод этиш ва модернизация қилишни қатъият билан давом эттириш йўлида / И.A.Каримов; [нашр учун масъул А.Саъдуллаев]. – Тошкент: Ўзбекистон, 2013. – 21 см.

Ж. 21. – 380, [1] б., [1] в. портр. – 10 000 нусха. – ISBN 978-9943-01-978-2 (муқовада). (.pdf 6.8 Mb)


Каримов И.А. Ўзбекистон эришган ютуқ ва марралар – биз танлаган ислоҳатлар йўлининг тасдиғидир / И.А.Каримов; [нашр учун масъул Г.Азизова]. – Тошкент: Ўзбекистон, 2014. – 20 см.

Ж. 22. – 367 б., [1] в. портр. – 5000 нусха. – ISBN 978-9943-28-145-5 (муқовада). (.pdf 15.4 Mb)


Каримов И.А. Эришган марралар билан чегараланмасдан, бошланган ислоҳотларимизни янги босқичга кўтариш бугунги кундаги энг долзарб вазифамиздир. – Тошкент: Ўзбекистон, 2014. – 20 см.

Ж. 23. – 404, [1] б. – 5 000 нусха (1-з-д). – ISBN 978-9943-28-360-2 (муқовада). (.pdf 14 Mb)


Каримов И.А. Юксак маънавият — енгилмас куч / И.А.Каримов. — Тошкент: Маънавият, 2008. — 123 б; 20 см. – 50000 нусха. — ISBN 978-9943-04-075-5 (муқовада). (.pdf 1.3 Mb)


Каримов И.А. Она юртимиз бахту иқболи ва буюк келажаги йўлида хизмат қилиш – энг олий саодатдир / И.А.Каримов. – Тошкент: Ўзбекистон, 2015. – 302 б., [1] в. портр. – 10000 нусха. – ISBN 978-9943-28-344-2. (.pdf 12.4 Mb)